ขยายการใช้ "IoT" เพื่อสร้างสังคมที่ชาญฉลาดในภูมิภาคเอเชีย

บริการของเรา

เราให้คำแนะนำและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการใช้ IoT
Go to การขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม

การขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม

การได้รับใบรับรองอุปกรณ์โทรคมนาคมของประเทศไทย

Go to การนำเข้าอุปกรณ์ IoT

การนำเข้าอุปกรณ์ IoT

นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ในประเทศไทย

Go to การวิเคราะห์ระบบ Flow Line

การวิเคราะห์ระบบ Flow Line

จากการติดตั้งระบบเซนเซอร์ จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ระบบ Flow Line ของพื้นที่ต่างๆ ได้

Go to บริการติดตั้งอุปกรณ์ IoT

บริการติดตั้งอุปกรณ์ IoT

เรามีบริการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ในพื้นที่ต่างๆ ที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่นี่

พันธกิจของเรา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ "IoT" นั้น จะสามารถสร้างสังคมที่มีความชาญฉลาดได้ เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากภูมิภาคเอเชียมีการขยายการใช้งานของเทคโนโลยี "IoT" ก็จะช่วยให้สังคมเอเชียมีความสมาร์ทและยอดเยี่ยมต่อไป
มี 4 ประการ

สำหรับการขยายผลิตภัณฑ์และการบริการไปยังภูมิภาคเอเชียมีข้อจำกัด "4 ประการ" ดังนี้

1 การรับรองอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ IoT
การจะใช้หรือจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือ IoT จะต้องได้รับการรับรองอุปกรณ์ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ
2 การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และ IoT
จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง และให้คำแนะนำ รวมทั้งบริการดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
3 ข้อจำกัดทางด้านภาษา ที่มีความหลากหลายในภูมิภาคเอเชีย
ข้อจำกัดที่สำคัญอีกประการคือ ความหลากหลายทางภาษาของภูมิภาคเอเชีย
4 การมีฐานลูกค้า
เป็นการยากที่จะสามารถหาลูกค้าใหม่ ๆ ในแต่ละประเทศที่ยังไม่มีฐานลูกค้าได้
บริษัท แอคทิวิโอ จำกัด ได้ขจัดข้อจำกัดทั้ง 4 ประการ เพื่อช่วยให้สามารถขยายการใช้ IoT (อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง) เพื่อสร้างสังคมอันชาญฉลาดในภูมิภาคเอเชีย

ข่าวสาร

ข่าวสารเกี่ยวกับ IoT ในภูมิภาคเอเชีย

ติดต่อเรา

หากท่านกำลังค้นหาคำตอบ ต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการให้คำแนะนำ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางด้านล่างนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการ