2017-11-08

การขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม

หากท่านต้องการที่จะจำหน่ายและใช้เครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุในประเทศไทย ท่านจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อน

ทั้งนี้ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จาก กสทช. แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • ประเภท ก (Class A)
 • ประเภท ข (Class B)
 • ใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC)

บริการของบริษัท แอคทิวิโอ จำกัด

We offer consulting and application service to you to get NTC or NBTC certificate in the most convenient ways. We help you to optimize your application by arranging faster and cost-effective testing laboratory. We help you about self-declaration procedure. Our services will ensure you will get your products certified or registered so that you will be able to sell your products in provided time frame. Lead time

Estimate lead-time to complete certification is around 2-3 weeks. For SDoc submission, estimate lead time to complete registration is within 3 days.

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตของ กสทช.

 • แบบฟอร์มของ กสทช. (ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาต)
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เช่น
  • แคตตาล็อก
  • แผ่นพับ โบรชัวร์
  • รูปภาพของอุปกรณ์
  • คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ (ถ้ามี)
  • คู่มือการให้บริการ (ถ้ามี)
  • แผนผังวงจร (ถ้ามี)
 • รายงานผลการทดสอบ (e.g. RF, EMF/SAR, รายงานผลการทดสอบด้านความปลอดภัย)
 • เอกสารอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาต)

Who requires to apply NTC or NBTC application?

 • Manufacturers, importers, traders, retailers or advertisers (local/overseas)
 • The applicants shall provide the local representative in Thailand.
 • Applicant wishes to submit applications shall be “Local Representative” having a “Suppliers Code” and submitting in Thai language only.)

หากท่านต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และคลิกปุ่มส่งข้อความ เรายินดีให้บริการ