2017-11-08

การขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม

หากท่านต้องการที่จะจำหน่ายและใช้เครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุในประเทศไทย ท่านจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อน

ทั้งนี้ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จาก กสทช. แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  • ประเภท ก (Class A)
  • ประเภท ข (Class B)
  • ใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC)

หากท่านต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และคลิกปุ่มส่งข้อความ เรายินดีให้บริการ