แนะนำบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท แอคทิวิโอ จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2560
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ และเทคโนโลยี IoT

  • บริการขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม
  • จำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม และเทคโนโลยี IoT
  • จำหน่ายอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และอะไหล่ของสินค้า IoT
  • ให้บริการ วางแผน พัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟท์แวร์ และโปรแกรมทุกชนิด โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT
  • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยี
พันธมิตร
ที่ตั้ง 38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้น 7 ห้อง 7 เอ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2632 0905

การเดินทาง

  • รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) : เดินทางจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ประมาณ 5 นาที
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : เดินทางจากรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม ประมาณ 8 นาที