2017-11-08

การขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม

หากท่านต้องการที่จะจำหน่ายและใช้เครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุในประเทศไทย ท่านจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อน

ทั้งนี้ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์จาก กสทช. แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • ประเภท ก (Class A)
 • ประเภท ข (Class B)
 • ใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC)

บริการของบริษัท แอคทิวิโอ จำกัด

เรายินดีบริการให้คำปรึกษาและดำเนินการติดต่อพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้ กสทช. เพื่อให้คุณได้รับใบรับรองอุปกรณ์ของ กสทช. ในวิธีที่สะดวกที่สุด นอกจากนี้ เรามีบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้คุณ โดยมีการดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ (ในกรณีที่คุณไม่มีผลการทดสอบที่เกี่ยวข้อง) ที่เร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึง เรามีบริการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) บริการของเราจะช่วยให้คุณได้รับการรับรองหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถขายผลิตภัณฑ์ของคุณในระยะเวลาที่คุณต้องการ

ประเมินระยะเวลาสำหรับการดำเนินการรับรองอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จประมาณ 2-3 สัปดาห์ สำหรับการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (SDoC) จะใช้เวลาโดยประมาณในการลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตของ กสทช.

 • แบบฟอร์มของ กสทช. (ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาต)
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เช่น
  • แคตตาล็อก
  • แผ่นพับ โบรชัวร์
  • รูปภาพของอุปกรณ์
  • คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ (ถ้ามี)
  • คู่มือการให้บริการ (ถ้ามี)
  • แผนผังวงจร (ถ้ามี)
 • รายงานผลการทดสอบ (e.g. RF, EMF/SAR, รายงานผลการทดสอบด้านความปลอดภัย)
 • เอกสารอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาต)

Who requires to apply NTC or NBTC application?

 • ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีกหรือผู้โฆษณา (ในประเทศไทย / ต่างประเทศ)
 • ผู้สมัครจะต้องให้ตัวแทนในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ
 • หากผู้สมัครที่ประสงค์จะส่งใบสมัครเป็นชื่อบริษัทตนเองจะต้องเป็น “บริษัทในประเทศไทย” ที่มี “รหัสผู้ประกอบการ กับ กสทช.” เท่านั้น

หากท่านต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และคลิกปุ่มส่งข้อความ เรายินดีให้บริการ