ขยายการใช้ "IoT" เพื่อสร้างสังคมที่ชาญฉลาดในภูมิภาคเอเชีย

บริการของเรา

เราให้คำแนะนำและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการใช้ IoT
Go to การขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม

การขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม

การได้รับใบรับรองอุปกรณ์โทรคมนาคมของประเทศไทย

Go to การจำหน่ายอุปกรณ์ IoT

การจำหน่ายอุปกรณ์ IoT

เรานำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ในประเทศไทย

Go to IoT Solution

IoT Solution

โซลูชั่นที่ใช้เซ็นเซอร์ไร้สายพร้อมใช้ในประเทศไทยแล้ว

Go to บริการติดตั้งอุปกรณ์ IoT

บริการติดตั้งอุปกรณ์ IoT

เรามีบริการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ในพื้นที่ต่างๆ ที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่นี่

พันธกิจของเรา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ "IoT" นั้น จะสามารถสร้างสังคมที่มีความชาญฉลาดได้ เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากภูมิภาคเอเชียมีการขยายการใช้งานของเทคโนโลยี "IoT" ก็จะช่วยให้สังคมเอเชียมีความสมาร์ทและยอดเยี่ยมต่อไป
มี 4 ประการ

สำหรับการขยายผลิตภัณฑ์และการบริการไปยังภูมิภาคเอเชียมีข้อจำกัด "4 ประการ" ดังนี้

1 การรับรองอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ IoT
การจะใช้หรือจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือ IoT จะต้องได้รับการรับรองอุปกรณ์ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ
2 การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และ IoT
จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง และให้คำแนะนำ รวมทั้งบริการดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
3 ข้อจำกัดทางด้านภาษา ที่มีความหลากหลายในภูมิภาคเอเชีย
ข้อจำกัดที่สำคัญอีกประการคือ ความหลากหลายทางภาษาของภูมิภาคเอเชีย
4 การมีฐานลูกค้า
เป็นการยากที่จะสามารถหาลูกค้าใหม่ ๆ ในแต่ละประเทศที่ยังไม่มีฐานลูกค้าได้
บริษัท แอคทิวิโอ จำกัด ได้ขจัดข้อจำกัดทั้ง 4 ประการ เพื่อช่วยให้สามารถขยายการใช้ IoT (อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง) เพื่อสร้างสังคมอันชาญฉลาดในภูมิภาคเอเชีย

ข่าวสาร

ข่าวสารเกี่ยวกับ IoT ในภูมิภาคเอเชีย

ติดต่อเรา

หากท่านกำลังค้นหาคำตอบ ต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการให้คำแนะนำ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางด้านล่างนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการ