2023-12-20

เกี่ยวกับเรา

แนะนำบริษัท

ชื่อบริษัทบริษัท แอคทิวิโอ จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ 2560
ทุนจดทะเบียน3,000,000 บาท
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ และเทคโนโลยี IoT  
1. บริการขอใบอนุญาตอุปกรณ์โทรคมนาคม
2. จำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม และเทคโนโลยี IoT
3. จำหน่ายอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และอะไหล่ของสินค้า IoT
4. ให้บริการ วางแผน พัฒนา ออกแบบ ติดตั้ง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟท์แวร์ และโปรแกรมทุกชนิด โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT
5. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยี
พันธมิตร
ที่ตั้ง38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้น 7 ห้อง 7 เอ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ติดต่อโทรศัพท์: 0 2632 0905
Email: info@activio.asia
LINE OA support: @activio / @srposofficial
การเดินทาง1. รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) : เดินทางจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ประมาณ 5 นาที
2. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : เดินทางจากรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม ประมาณ 8 นาที