2019-06-12

e-fujiyama

e-fujiyama

คุณสมบัติของ e-Fujiyama
 • สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติของอุปกรณ์
  ก่อนที่อุปกรณ์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติหรือก่อนที่อุปกรณ์จะเกิดความเสียหาย
 • e-Fujiyama เป็นอุปกรณ์ไร้สายที่สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะไกล (คลื่นความถี่ 920 MHz) ครอบคลุมพื้นที่กว้างและลดค่าใช้จ่าย
  ในการตรวจสอบอุปกรณ์ของท่าน (e-Fujiyama ได้รับการรับรองจาก กสทช. แล้ว)
 • สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยพลังของแม่เหล็ก
 • ลดงานเดินสายเพื่อติดตั้ง e-Fujiyama เนื่องจากเป็ยระบบไร้สาย จึงทำให้สามารถทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ไร้สายได้
 • ใช้งาน e-Fujiyama ด้วยแบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นานกว่า 3 ปีและสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
 • ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่  98,000 บาท

โครงสร้างของระบบ e-FUJIYAMA

e-fujiyama system structure

ข้อมูลจำเพาะของ e-Fujiyama (Specifications)
 • Sensor BOX
Sensor Box
Power inputAlkaline D battery x 2
Wireless communication920 – 923MHz
Battery life3 years in case 3 min cycle (approx.)
Operating temp. *20 to 40℃
External dimensions108 x 178 x 74mm
Weight650g (including battery)
* Sensor part
SensorTemperature and Acceleration sensor x 2
Cable5m x  2 (Heat and Oil residence)
External dimensions22 x 46 x 22mm
Operating temp. *2-40 to 105℃
* Temperature sensor
Measurement range-40 to 105℃
* Acceleration sensor
Frequency bandX, Y-axis=2.6kHz, Z-axis=600Hz
Measurement range-16 to 16G
Measurement valuePeak, RMS, Crest factor
 • Receiver
Power inputAC100 to 240V
Wireless communication920 – 923MHz
Measurement cycle3, 5, 10, 15, 60 min
Communication Range *1indoor: 100m, outdoor: 1km (approx.)
Maximum number of sensor box30min cycle: 30pcs, 60min cycle: 600pcs
Maximum number of receiver20pcs / monitoring PC
Operating temp. *20 to 40℃
External dimensions129 x 138 x 32 mm (excluding antenna)
Weight250g
 • Recommended monitoring PC specification
OSWindows 10, 8, 7 (32bit, 64bit)
RAM4GB or higher
HDD free space250GB or higher
ราคาสินค้า
รายการอุปกรณ์จำนวนราคาหมายเหตุ
Receiver1 ชิ้นOPEN
Sensor Box1 ชิ้นOPEN
Starter Set1 เซ็ต98,000 บาทPromotion Include:
Receiver x 1pcs, Sensor Box x 1pcs
Monitoring PC1 ชิ้น60,000 บาทMonitoring software is pre-installed
Setup fee1 วัน30,000 บาทex. Installation on site, System configuration, etc..
ดาวน์โหลดเอกสาร/โบรชัวร์
สอบถาม/สนใจให้สาธิต/ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่